Historie a kultura

Hornické muzeum s podzemní štolou

🏛

Muzeum skla

🏛

Fungující sklárna z počátku 18. století

Lyžařské muzeum

🦌

Lesnické a myslivecké muzeum Šindelka

🐝

Včelí naučná stezka

Vyberte si ubytování

Možnost komunikace přímo s ubytovatelem

Empírový římskokatolický kostel sv. Václava

Kaple sv. Alžběty s unikátním funkčním skleněným zvonem

🏛

Lidová architektura (např. Anenské údolí)

Mamutí skokanský můstek (pouze 5 na světě)